Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie Holíč

Skip Navigation LinksRoot    O nás
 

Bohužiaľ v posledných dňoch naďalej rezonujú celým svetom správy o KONFLIKTE ktorý sa odohráva u našich susedov .. Vojenský útok proti Ukrajine sa dotýka nás všetkých .. Veríme, že môže prinášať rôzne pocity ohrozenia, strachu, obáv .. myšlienky o tom čo sa deje, čo nás čaká, čo príde .. Nie je to ľahké ako pre nás dospelých, ale i DETI, ktoré to taktiež zachytávajú, počujú, čítajú v médiách ..

Pocit ohrozenia môže byť až ochromujúci pre každého z nás .. naše telo nás môže až prekvapiť reakciou na desivé správy .. ako dospelého tak aj dieťa ..

Čokoľvek potrebujete konzultovať, SME TU PRE VÁS

Zároveň dávame do pozornosti LINKY POMOCI:

 Linka pomoci VÚDPaP – 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)

 www.ipcko.sk

 
Linka detskej istoty – 116 111
 
Linka detskej dôvery – 0907 401 749

 
 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

 

Kontaktovať nás môžete na email:  cpppap@poradnaholic.sk

Facebook: https://www.facebook.com/CPPPaP-Hol%C3%AD%C4%8D-104395464535263/

Tel. číslo: 0903 584 971

               0911 186 358

Kto sme

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je školským zariadením patriacim medzi zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom a mládeži (okrem detí so zdravotným postihom) i ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. CPPPaP klientom poskytuje odborné poradenské služby zamerané najmä na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a prevenciu deťom a mládeži až do ukončenia prípravy na povolanie.

Naše centrum v oblasti svojej pôsobnosti garantuje vysokú odbornosť a efektívnosť poskytovaných služieb.

Starostlivosť deťom, mládeži, zákonným zástupcom a pedagógom je poskytovaná bezplatne a bez odporúčania obvodného lekára. K individuálnej intervencii klienta, ktorý nedovŕšil plnoletosť, je potrebný súhlas zákonného zástupcu (výnimkou sú prípady vážneho ohrozenia duševného zdravia dieťaťa). Naším zriaďovateľom jeRegionálny úrad školskej správy v Trnave.