Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie Holíč

Skip Navigation LinksRoot    O nás
 
Pripravili sme pre vás video na tému MÁME DOMA PREDŠKOLÁKA.
Video si zobrazíte kliknutím na banner YouTube.


 
 
V zmysle rozhodnutia ministra školstva (od 8. 2. 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. 2. 2021) je

 

prevádzka nášho zariadenia obnovená v rozsahu vykonávania individuálnej činnosti,

a teda môžeme pracovať formou

 

OSOBNÉHO KONTAKTU

 

po dohode s Vami stále s možnosťou online alebo telefonicky.
 
Čokoľvek potrebujete konzultovať, SME TU PRE VÁS
 

 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

 

Kontaktovať nás môžete na email:  cpppap@poradnaholic.sk

Facebook: https://www.facebook.com/CPPPaP-Hol%C3%AD%C4%8D-104395464535263/

Tel. číslo: 0903 584 971

               0911 186 358

Kto sme

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je školským zariadením patriacim medzi zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom a mládeži (okrem detí so zdravotným postihom) i ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. CPPPaP klientom poskytuje odborné poradenské služby zamerané najmä na diagnostiku, poradenstvo, terapiu a prevenciu deťom a mládeži až do ukončenia prípravy na povolanie.

Naše centrum v oblasti svojej pôsobnosti garantuje vysokú odbornosť a efektívnosť poskytovaných služieb.

Starostlivosť deťom, mládeži, zákonným zástupcom a pedagógom je poskytovaná bezplatne a bez odporúčania obvodného lekára. K individuálnej intervencii klienta, ktorý nedovŕšil plnoletosť, je potrebný súhlas zákonného zástupcu (výnimkou sú prípady vážneho ohrozenia duševného zdravia dieťaťa). Naším zriaďovateľom je Okresný úrad Trnava, odbor školstva.